Krystalklar om mobilstråling

KRYSTALLER OG MOBILSTRÅLING

Mobilstråling er klassificeret som muligt kræftfremkaldende af WHO

Mobilstråling er en forenklet betegnelse for elektromagnetisk stråling, EMS. Danmark har adopteret de højeste grænseværdier for elektromagnetiske felter, EMF, som hverken beskytter os mod langtidspåvirkning eller celleskader / bioeffekter og kun mod akut varme. Grænseværdierne beskytter ifølge sundhedsminister IKKE mod langtidspåvirkning. Retningslinjerne for maksimale værdier beskytter mere industriens interesser end mennesker.

Elektromagnetisk stråling EMS, kan blandt andet påvirke biologiske systemer negativt, ved at øge de frie radikaler og derved ændre antioxidant forsvars systemerne i væv, der til sidst fører til oxidativ stress. Oxidativ stress skaber inflammation i kroppen – som kan være årsag til et utal lidelser.

IARC som er WHO’s kræftorgan har i 2011 placeret mobilstråling i fareklasse 2B, ud af 5 mulige klasser, hvilket betyder mobilstråling er, muligt kræftfremkaldende, især på grund af den øgede risiko for gliom (red. hjernesvulst) og akustisk neurom (hørenervetumor) ved langtidsbrug. Alvoren kommer også tydeligt til udtryk i flere globale apeller og resolutioner, blandt andet i *Europarådets resolution 1815

Alle elektromagnetiske felter er bioaktive

The biggest problem we have is not Ebola, it’s not Aids, it’s electro smog” – Noel Edmonds

Elektriske apparater kan ikke blot forstyrre hinanden. De kan også indvirke på biologiske systemer – eksempelvis dyr og mennesker. Mennesket er et elektrisk væsen og vores hjernes alfabølger har samme puls som jordens på 7,83 Hz. Det er derfor absolut nødvendigt at slukke mobilen og komme ud i naturen så ofte som muligt.

Jo højere frekvens, jo kortere bølgelængde, og omvendt. De kortere millimeterbølger der anvendes i 5G teknologien, resulterer i ekstremt hurtig pulsering. De ekstra høje pulseringsniveauer gør det væsentligt mere biologisk aktivt, og ikke mindre farligt, som industrien og flere mainstream media påstår. Eksempelvis vil et frekvensrum på 26 GHz (2 udrulning af 5G) være lig med 26.000.000.000 svingninger pr. sekund. Til sammenligning er der kun 50 pulseringer i sekundet fra din stikkontakt. Millimeterbølger har unikke karakteristika, der har vist sig at skabe negative bioeffekter.

Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert

Sundhedsstyrelsen påstår, at kræftalarmen kun gælder for brug af mobiltelefoner og mener de tager forsigtighedsprincippet i anvendelse ved blot at henvise til deres mobilråd (som 93% af Danmarks befolkning IKKE kender til**). Dette er ikke korrekt. WHO har slået fast, at klassificeringen gælder for al radiofrekvent stråling. Læs mere HER eller HER. SSTs mobilråd er altså udformet udfra en begrundet kræftmistanke.

Beskyt især børnene mod EMF

Mobilstråling er usynlig og lugtfri forurening. Fremadrettet vil den nye 5G teknologi benytte sig af frekvenser med voldsomt pulserende millimeterbølger op til 100 GHz, som vi end ikke kender de fulde konsekvenser af, hverken for mennesker eller miljø. En ny og uprøvet teknologi der ikke er testet.

Selv den tyske private organisation ICNIRP, der samarbejder med EU om fælles retningslinger for Elektro magnetiske felter, EMF (ikke at forveksle med grænseværdier), mener forsigtighedsprincippet bør tages i anvendelse af de respektive lande, når det gælder børn, gravide og kronisk syge.
Det venter vi så stadig på at Danmarks styre efterlever.

Der er konsensus blandt videnskabsfolk om tre ting
Bioeffekter findes
Vi ikke ved nok
Et forsigtighedsprincip skal anvendes


BESKYT DIG MOD ELEKTRO FORURENING

Udover at kable al trådløs teknologi i dit hjem, slukke mobilen om natten, ikke have mobilen tæt på kroppen – er der faktisk krystaller der enten absorberer eller blokerer for stråling.

ER DU SÆRLIG SENSITIV? ELEKTROSMOG PAKKEN TIL DIG MED EHS

LÆS OM KRYSTALLER DER BESKYTTER MOD EMF


4 har kommenteret på “KRYSTALLER OG MOBILSTRÅLING

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *