EHS, elektrohyper. eloverfølsom,

Elektrosmog pakken

Elektrosmog pakken er til dig, der mistænker at du kunne være særlig sensitiv overfor menneskeskabt stråling, ved at styrke kroppens naturlige forsvars- og helingsmekanismer.

Elektrosmog pakken sigter på at styrke os ved at optimere kroppens naturlige forsvarmekanismer mod den stigende suppe af elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi – også kaldet elektrosmog. Der findes idag ikke nogen reel opt-out, da strålingen er overalt – i det offentlige rum, på arbejdspladsen og i hjemmet.

Elektrosmog er klassificeret som en miljøgift – eller sagt på en anden måde en usynlig, lugtfri luftforurening. Mobilstråling blev klassificeret som muligt kræftfremkaldende af WHO* i 2011, hvilket ligger til grund for sundhedsstyrelsen mobilråd.

Både ekstremt lavfrekvent stråling og 5G millimeterbølger har unikke karakteristika, der har vist sig at skabe negative bioeffekter* på henholdsvis mennesker og dyr. Læs mere nederst…

Særligt sensitiv?

Nogle oplever at de er særligt sensitiv overfor elektromagnetisk stråling. Elektro hypersensitivitet (EHS*) er ikke en sygdom, men mere en belastningstilstand som reaktion på et forurenet miljø, livsstil og eventuelle traumer (cocktaileffekt). Hvis du er allergisk overfor parfume eller andre giftige dampe, er der større sandsynlighed for at du vil udvikle EHS.

‘Elektrosmog pakken’ diagnosticerer og behandler ikke EHS, men medvirker til at støtte kroppens naturlige forsvarsmekanismer og selvhelende egenskaber. Hvis du spørger en læge om kroppen kan hele sig selv under de rette betingelser, vil han svare ja.

Krystaller virker gennem resonans

Alle krystaller har unikke frekvenser og virker gennem resonans. Ved daglig bevidst brug efterstræber vores hjerne at ‘efterligne’ krystallens frekvens. Det er Krystalklars erfaring at krystaller kan have en særdeles positiv indvirkning på os mennesker – også når det gælder EHS og andre stressrelaterede ubalancer.

Vi er elektriske væsener

Vi er elektriske væsener med bioelektriske og biokemiske processer i kroppen. Elektriske apparater kan ikke blot forstyrre hinanden. De kan også indvirke på biologiske systemer. Menneskeskabte elektromagnetiske felter fra fra blandt andet Smartphones, Smartmeter, wifi, spillekonsoller samt telemaster, har ikke bio kompatibel vibration. Vores hjernes alfabølger har samme puls som jordens på 7,83 Hz, også kaldet Schumann resonansen*. Schumanns forskning afslørede forhold mellem Schumann-resonanser og liv på Jorden. Deres forskning spænder fra indflydelse på gærceller og bakterier samt planter og dyr til mennesker, og demonstrerede yderligere en klar sammenhæng mellem Schumann-resonanser og hjernerytmer.

Når vi er i kontakt med specifikke sten eller krystaller, kan der igen opstå en bio-elektrisk balance.

Kunderne er meget tilfredse

Gennem en effektiv metode, der blandt andet indebærer nem detox af tungmetaller kombineret med personlig diæt og korrekt anvendelse af krystal beskyttelsesprodukter samt Krystalklar terapi med mere – kan kroppen genopbygge et naturligt værn mod den allestedsnærværende stråling og hele sig selv.

Metoden er også anvendelig for dig der gerne vil forebygge elektrostress og detoxe for tungmetaller med de patenterede og videnskabeligt understøttede produkter indeholdt i pakken.


ANBEFALINGER:

TUSIND TAK. Jeg er så taknemmelig. Jeg bruger alle råd dagligt.”
– Susanne

It is still amazing for me that I am not suffering any more. It was so all encompassing, the issues. I can highly recommend Krystalklar in tuning in and prescribing the correct cure for my EHS symptoms. I had basically been chased around by sever symptoms for several years, moving from one place to another. I had complete medical checks each year, and they found nothing, but that did not change the fact that the EHS symptoms made me feel like I was not long for this world. When I began using the diet and other recommendations, I was symptom free in a week. Even as I write this it sounds impossible, but it is true. I have had a few twinges, in extreme situations, but absolutely none of the full blown discomforts that were almost a daily occurrence in the previous years. I am very happy about this, and grateful, as you may imagine.”
-Velusia Van Horssen


DEN SAMLEDE 6 UGERS ELEKTROSMOG PAKKE KOSTER KUN 2495 kr. – Du sparer 850 kr.

2 timers gratis interview/vejledning/opfølgning (værdi 995 kr.)
75 minutters personlig Antistress Terapi (musik, krystaller og lysterapi) (værdi 450 kr.)
Patenteret lysterapi tungmetaldetox uden bivirkninger (værdi 525 kr.)
Krystal beskyttelsesprodukter til boligen (værdi 575 kr.)
Shungitsmykke (værdi 250 kr.)
6 ugers personlig diæt (værdi 400 kr.)
Personlige krystaller og meditationer (værdi 150 kr.)

Det er muligt at købe Antistress Krystal Terapi uafhængigt af pakken. Men Krystalklar understreger at den optimale effekt fås med den samlede indsats – især er Krystal beskyttelsesprodukter, diæt og tungmetaldetox afgørende, hvis du oplever du er særlig sensitiv.


Lidt om forskning og 5G

Several studies have reported that exposure to EMF results in oxidative stress in many tissues of the body”

At 5G ikke kan påvirke levende væsener negativt, er en påstand uden videnskabelig dækning. 5G operer i millimeterbølge spektre, der ligger mellem 3,6 Ghz (4G+) og op til 100 Ghz. Vi ved endnu ikke hvordan vi påvirkes over tid, da det ikke er undersøgt.

De kortere millimeterbølger der anvendes i 5G teknologien, resulterer i ekstremt hurtig pulsering. De ekstra høje pulseringsniveauer gør det væsentligt mere biologisk aktivt, og ikke mindre biologisk aktivt, som industrien og flere mainstream media påstår. Eksempelvis vil et frekvensrum på 26 GHz (2 udrulning af 5G) være lig med 26.000.000.000 svingninger pr. sekund. Til sammenligning er der 50 pulseringer i sekundet fra din stikkontakt.

Mange celle- og dyreforsøg viser, at radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier kan forårsage en oxidativ ubalance, som har en potentiel celleskadende effekt – også kaldet bioeffekter. Forskningen peger på sandsynlighed for at menneskeskabte stråler har potentialet til at skade levende celler over tid. Når det gælder mobilstråling er forskere især bekymret for effekt ved langtidspåvirkning, da der er fundet øget sandsynlighed for kræft i hjernen ved blot 1 times mobilsamtale om dagen i ti år.

Det højt ansete tidsskrift The Lancet taler om det støt stigende tæppe* af menneskeskabt stråling.

Læs mere


KILDER
*SCHUMANN RESONANCES and their Effect on Human Bioregulation

*WHO klassificerede mobilstråling som: muligt kræftfremkaldende, i 2011

*STIGENDE ELEKTROSMOG TÆPPE “Due to the exponential increase in the use of wireless personal communication devices (eg, mobile or cordless phones and WiFi or Bluetooth-enabled devices) and the infrastructure facilitating them, levels of exposure to radiofrequency electromagnetic radiation around the 1 GHz frequency band, which is mostly used for modern wireless communications, have increased from extremely low natural levels by about 1018 times” – Lancet

Overbevisende mange studier finder *OXIDATIV STRESS, som er en øget forekomst af frie radikaler i cellelivet, der potentielt kan være skadeligt.

*BIOEFFEKTER Bioeffects of electromagnetic fields…”This review discusses the bioeffects of EMF ranging from frequency of microwave to static magnetic field with main stress on the socalled non-thermal effects below radiofrequency band

*EHS: Review of mechanisms. “Repeated exposures result in sensitization and consequent enhancement of response. Many hypersensitive patients appear to have impaired detoxification systems that become overloaded by excessive oxidative stress. EMF can induce changes in calcium signaling cascades, significant activation of free radical processes and overproduction of reactive oxygen species (ROS) in living cells as well as altered neurological and cognitive functions and disruption of the blood-brain barrier.”

*EHS ramte ofte oplever ofte Muskelsmerter, Depression, Søvnforstyrrelser, Stress og angst, Udslæt og stikkende fornemmelser på huden, Hovedpine og træthed. Den danske EHS forening har her et bud på diagnosticering mm

*MILJØHANDIKAP: “In Sweden, electrohypersensitivity is recognized as a functional impairment which implies only the environment as the culprit”

Research in the last 30 years shows that ELF electromagnetic fields affect the way calcium ions move in brain tissue and the way this affects the cells’ inner workings. The more permeable the blood/brain barrier, which will happen with 5G, the greater the amount of toxins that can enter the brain. The opening of the blood/brain barrier and calcium leakage is also associated with oxidative damage to neurons and can damage the DNA structure. All of this is already associated with electrosmog, dirty electricity, electrical pollution, and electrical hypersensitivity, which is seen in many patients.
5G frequency is connected to the 60 GHz millimeter-wave band. Thus, 5G applications will require the unlocking of new spectrum bands in higher frequency ranges above 6 GHz to 100 GHz and beyond (5G is to start initially with sub-6GHz moving as quickly into 6GHz and above as the network advancement allows). This will allow the utilization of sub-millimeter and millimeter waves to allow ultra-high rates of data to be transmitted in the same amount of time as compared with previous deployments of RF/MW radiation. 5G represents a massive step up from 3G at 1.8-2.5 GHz, and 4G at 2-8 GHz, placing it well within the microwave category.
This frequency is miles away from the natural resonance of 7.83 Hz that our bodies are accustomed to, and far, far above current EMF levels (which are already damaging enough). At 60 GHz, the frequencies may impair oxygenation – as well as the body’s ability to produce vitamin D and melatonin
. In this context, 5G and its 60 GHz delivery system are an assault on our bioregulatory systems.