Malakit

Malakit

Malakit er eminent til at trække negativ energi ud af aura og krop, og er en eminent beskytter mod forurening, mobilstråling og jordstråling, da den absorberer al stråling. Men dens mest fremtrædende rolle er at erstatte egos vilje med Guddommelig vilje. Denne grønstribede sten lærer os korrekt brug af personlig kraft gennem solar plexus.

Nøgleord: Vilje, Balance, Transformation, Healing

Med udgangspunkt i det energetiske framework som vores tanker, trossystemer og ønsker har skabt, sker der en manifestation på jordeplanet gennem vores beslutsomhed og vilje. Malakit lærer os at anvende vores indre kraft korrekt til at skabe forandring. Forkert brug af vilje kommer til udtryk i dominans eller underdanighed. Malakit hjælper os til at skabe balance mellem de to poler. Vores vilje er enten forbundet med ego eller Højere Selv. 

Når ego har førertrøjen på, sker det gennem manipulation, forhandling eller forsøg på at kontrollere andre, og vi vil altid være utilfredsstillet og hige efter mere og bedre udenfor os selv. Det er den offerrolle vi nu har mulighed for at træde ud af, ved at vælge at overgive os til Guds Vilje (God of your understanding).

Når du overgiver dig og samskaber med den guddommelige vilje, bliver du kanal for at skabe fred og glæde til det højeste bedste for alle. Ved ret brug af vilje, vil du opleve en følelse af tillid og fuld tilfredsstillelse i livet.

Malakit er en healer sten

Malakit er en halvædelsten og en healersten, der især healer menstruationskramper, og kaldes også jordmoder stenen, da den resonerer med de kvindelige kønsorganer. Den skulle være støttende ved en lang række ubalancer, som ex gigt, astma, højt blodtryk og svimmelhed. Den styrker milt, lever og immunsystemet.

AFFIRMATION – Jeg er i balance med universets (skaberens) vilje – Thy will be done

Hører til ild elementet og placeres på det 3 chakra for at absorbere negative følelser.
Bæres primært på venstre hånd.

Malakit indeholder gift. Undgå at inhalere Malakit støv. Brug ikke eliksir indvortes.
Den skal renses i sollys (gerne ovenpå en citrin eller kvarts-cluster), både før og efter brug.