Fulgurit

Fulgurit

Fulgurit kaldes også et forstenet lyn og beskytter dig mod stråling. Dette hule rør findes i ørkener, hvor et  lynnedslag har forvandlet sand til en glasart, lidt ligesom vulkansk ild smelter sten og danner glasarter som Obsidian. 

Nøgleord: Taknemlighed, Guddommelig forbindelse, Fornyelse

Denne spøjst udseende ‘sten’ er kommet til dig, når du er parat til radikale og uforudsigelige forandringer i dit liv. Det gamle ordsprog: “pas på hvad du beder om”, passer godt til denne kraftige hjælper. Prøv ikke at regne ud, hvordan eller hvornår din bøn manifesteres. Du kan endda godt forvente at der medfølger et kvantespring i læring. Tag blot imod alt der kommer med taknemlighed, også selvom det kan se ud som om du mister noget. Husk du kun kan miste illusioner.

Fulgurit er en fantastisk ‘sten’ til bøn

Sid med din Fulgurit i venstre hånd og læg højre hånd henover. Tune-in på dit hjertefølte ønske. Sæt præcise ord på, der løfter dit humør. Gentag affirmationerne højt, indtil du kan mærke et løft i energi. Se det klart og tydeligt for dig. Forestil dig nu, at du sidder i en lyssøjle med direkte adgang til ‘himlens gaver’. Vær taknemlig over at dit ønske allerede er opfyldt og tag imod.

Alle tanker er kreative. Alle overbevisninger og tanker skaber følelser, som igen manifesteres i form. Bed gennem klare intentioner, bevidst åndedrag og positive affirmationer, der løfter din vibration. 

Ikke kun en storm i et glas vand

Fulgurit hører til stormelementet, der bærer vores bønner med vinden. Brug Fulgurit røret til at blæse dine fokuserede bønner igennem, for at forstærke bønnens kraft. Efter en storm er alt vasket rent og landskabet har ændret karakter.

AFFIRMATION: Jeg er taknemlig for de velsignelser som manifesteres i mit liv

En sand bøn er altid en taknemlig bøn. Når du er centreret i taknemlig bøn og overgiver dig til det guddommelige, vil alle dine bønner blive hørt.